Campaigns Wikia
Advertisement

This article should be translated into English from the original Dutch. If you can, please do so.

If you have any questions, pose them on the talk page.

De voorjaarsnota van het nieuwe gemeentebestuur (VD ’80, RDZ en PvdA) probeert hetzelfde beeld te schetsen als de teksten die vanuit de coalitiepartijen rond het jaarverslag verschenen. De strekking van de documenten is dat we vooral niet teveel moeten verwachten van de gemeente.

Dat is nou precies wat we niet willen horen!

Het belangrijkste argument dat de coalitie aandraagt is dat er voorlopig niet gebouwd zal gaan worden. Het CDA wil en zal zich daar niet bij neerleggen en dringt er bij dit college op aan om vooral door te gaan met het realiseren van woonruimte. Iedereen weet dat de woningnood in onze gemeente enorm is. Jongeren staan al jaren op wachtlijsten voor een woning, maar ook het aantal mensen met een urgentieverklaring stijgt schrikbarend. De gehele politiek moet zich tot het uiterste inspannen om die woningen te realiseren. De coalitie mag zich niet verschuilen achter het boekhoudkundige rookgordijn dat ze zelf heeft opgetrokken. Onervarenheid met bouwzaken mag geen reden zijn om allerlei zaken uit te stellen.

Krachtig besturen in belang van woningzoekenden Er liggen uitgewerkte plannen bij Tase en er liggen uitgewerkte plannen voor een nieuwe sporthal en woningen op de vrijkomende grond. De wethouders moeten goed overleggen met buurtbewoners en vervolgens krachtige besluiten nemen, die het algemeen belang dienen. In plaats daarvan zien we dat de woningbouwvereniging wordt uitgespeeld tegen de Siriusplein-bewoners.

Het CDA raadt de collegepartijen aan de buurtbewoners en partijen die willen bouwen in onze gemeente op één lijn te krijgen. Dat bereik je niet door alternatieve plannen, die tegemoet komen aan de bezwaren van de buurtbewoners, achter te houden. Dat bereik je wel door je kwetsbaar op te stellen en te zorgen dat iedereen gezamenlijk en gelijkwaardig om de tafel zit. Adviezen van professionele ambtenaren, die de belangen van alle partijen in de gaten houden, zijn in zo’n overleg absoluut noodzakelijk. Wij bedoelen met alle partijen niet alleen de buurtbewoners, maar ook de mensen in onze gemeente die met smart op een woning wachten. We mogen daarbij dankbaar zijn dat we een woningbouwvereniging hebben, die opkomt voor de belangen van de grote groep woningzoekenden. VD’80, RDZ en PvdA moeten die woningbouwverenging met zijn plannen koesteren en niet meer uitspelen tegen welke buurt dan ook

Advertisement